Sieć Obrony Protestujących to skoordynowana akcja pomocy prawnej osobom poszkodowanym lub bezprawnie potraktowanym w związku z protestami w obronie praw kobiet.

Pomagamy osobom zatrzymanym, ale także represjonowanym i niesprawiedliwie traktowanym w szkole, na uczelni czy w pracy. Jesteśmy również na ulicach, aby kontrolować zachowania funkcjonariuszy przy interwencjach i bronić osób demonstrujących. Każdy obywatel ma prawo do wolności i poczucia bezpieczeństwa we własnym kraju. Staniemy po stronie każdego, kto został pokrzywdzony za manifestowanie i wygłaszanie publicznie swoich poglądów.

Na naszym FB: