Poznaj swoje prawa

PiS wielokrotnie udowodnił, że władzę ceni ponad prawo i praworządność. Dziś, gdy rządzący obawiają się skali protestów, sięgają po środki, które w demokratycznym państwie są niedopuszczalne. Aby skutecznie bronić się przed represjami ze strony państwa, należy przede wszystkim znać granicę, jakich służby porządkowe nie mogą przekroczyć.

Zachęcamy do zapoznania się z prawami, które gwarantują obywatelom wyrażenie sprzeciwu wobec władzy. Pamiętajcie: każdy ma konstytucyjne prawo do demonstracji swoich poglądów!

Masz prawo do pokojowego zgromadzenia (Ulotka – Prawo do zgromadzenia – PDF)

Jeśli zostaniesz zatrzymany, służby mają obowiązek traktować cię z godnością. Poznaj swoje prawa w przypadku zatrzymania przez Policję:

  • Masz prawo odmówić składania zeznań
  • Masz prawo do kontaktu z prawnikiem
  • Jeżeli nie zgadzasz się z powodem zatrzymania – masz prawo do jego zaskarżenia
  • Masz prawo powiadomić wybraną osobę o swojej sytuacji
  • Masz prawo uzyskać pomoc medyczną

Więcej szczegółów znajdziecie w broszurze opracowanej przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Helsińską Fundację Praw Człowieka (KLIKNIJ)